Chaty

Podbanské I. a II.

počet lôžok Chata č. I:   10
Chata č. II:    8
cena za pobyt 38,50 € /chata/deň
z toho dotácia zo SF * 13,50 € /chata/deň
zľava pre člena ZO OZ ** 15 € /chata/deň
rekreačný poplatok (platia všetky osoby) *** 0,50 € /osoba/noc
letná sezóna 01.05. - 15.10.
Podbanské

Liptovský Ján

počet lôžok 8
cena za pobyt letná sezóna 01.05.-30.09. 38,50 € /chata/deň
cena za pobyt zimná sezóna 01.10.-30.04. 45,50 € /chata/deň
z toho dotácia zo SF * 13,50 € /chata/deň
zľava pre člena ZO OZ ** 15 € /chata/deň
spotreba el. energie na základe výmeru EZ/kWh
rekreačný poplatok (platia všetky osoby) *** 0,50 € /osoba/noc
Liptovský Ján Liptovský Ján Liptovský Ján Liptovský Ján Liptovský Ján Liptovský Ján Liptovský Ján Liptovský Ján Liptovský Ján Liptovský Ján Liptovský Ján

* Platí pre pracovníkov v stálom pracovnom pomere a ich rod. príslušníkov manžel, manželka, dieťa, druh, družka - nezárobkovo činní, nepoberajúci podporu v nezamestnanosti).

** Platí pre člena ZO OZ, na ktorého je chata nahlásená a za chatu zaplatil.

*** Výška určovaná VZN obce, v ktorej sa rekreačné zariadenie nachádza

Viete, že členovia odborov majú nárok na: