Dokumenty

Stanovy OZ DLV

Dokument vo formáte MS Word - z intranetovej siete
Zásady hospodárenia ZO OZ DLV - z intranetovej siete
Zásady hospodárenia Podporného fondu - z intanetovej siete


Potvrdenie Ministerstva vnútra SR

Dokument vo formáte JPG

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)

Dokument vo formáte JPG

* Na čítanie dokumentov vo formáte PDF slúži program Adobe Reader, môžete si ho stiahnuť tu.

Viete, že členovia odborov majú nárok na: