Formuláre

Prihláška za člena Odborov

Dokument vo formáte DOC

Prihláška za člena PF

Dokument vo formáte DOC


Žiadosť - návratná sociálna výpomoc 330 € z PF

Dokument vo formáte DOC

Žiadosť - sociálna výpomoc (strata na zárobku)

Dokument vo formáte DOC

Žiadosť - príspevok (jubileum, odchod do dôchodku, odchod z org. dôvodov)

Dokument vo formáte DOC

Žiadosť - príspevok pri návšteve nemocných

Dokument vo formáte DOC


Preúčtovanie finančných prostriedkov medzi DV

Dokument vo formáte DOC
Dokument vo formáte PDF

Viete, že členovia odborov majú nárok na: