Zastupujeme zamestnancov firiem:

Závodný výbor ZO

    tel. č. mobil  
predseda Jozef Chovanec 436 3580 0905 539 014 e-mail
podpredseda Milan Kelčík 436 3582 0905 895 826 e-mail
hospodár Ing. Ján Krasuľa 436 3572   e-mail
sekretárka Katarína Cíglerová 436 3585 0917 278 666 e-mail

predsedovia dielenských výborov

    členov tel. č. mobil  
DV Mondi Ružomberok, a.s. Emil Božek 54   0903 262 346 e-mail
DV Harmanec-Bags, s.r.o. Ivan Beňuš 18 436 3289 0908 922 137 e-mail
DV PS 16 Jozef Maťokár 18 436 3143 0908 902 682 e-mail
DV PS 17+FRASTA Miroslav Gajer 86 436 4139   e-mail
DV Service – Supra Ondrej Konderík 36 436 2923 0907 584 860
DV PS 18 Ľudmila Frolová 21 436 2059 0905 737 361 e-mail
DV Dielne PS 18 Ivan Medek 22 436 2738 0908 942 459 e-mail
DV Sklady HV PS 18 Juraj Grajciar 23   0905 555 573 e-mail
DV Doprava Ján Zámečník 28 436 2603 0904 391 200 e-mail
DV OZO, a.s. Eduard Kurej 15 436 3111 0908 924 658  
DV Palety, s.r.o. Vladimír Lysý 28 436 3211   e-mail
DV Vláknitá linka Jaroslav Beňuš 51 436 2921 0910 555 997 e-mail
DV Drevosklad Viliam Camber 31 436 3323   e-mail
DV Regenerácia Anton Kohutiar 42 436 2985 0905 893 584 e-mail
DV Servis – Celpap Ján Krištof 34 436 2805 0907 525 824 e-mail
DV Bel/Novamann Lena Dutková 10 436 3139 0907 604 033 e-mail
DV BUEG-Vodné hospodárstvo Aladár Pásztor 31 436 3369 0907 149 952 e-mail
DV Požarny útvar, sklady Ján Žerebák 10 436 2329 0908 076 571 e-mail
DV Podnikové útvary Igor Cagalinec 22 436 2670 0905 876 683 e-mail
DV BUEG-paroplyn Albín Ondrejka 31 436 2404 0908 499 104 e-mail
DV BUEG – ČOV Igor Kroliak 14   0910 555 648 e-mail
DV Vla-Sta, s.r.o. Miroslav Adamčiak 30 0908 917 233 e-mail
DV Úpravňa PS 18 Ervin Zrubák 66 436 2772 0904 473 880 e-mail
DV SCP PSS, s.r.o. Gabriela Karčová 25 0910 555 527 e-mail

Viete, že členovia odborov majú nárok na: