Vážené kolegyne, kolegovia odborári, vážení zamestnanci

Mondi SCP, a.s. a dcérskych spoločností, vážení návštevníci našej stránky.

Doba informačných technológií a ako aj nutnosť intenzívnejšej informovanosti členov odborov a zamestnancov Mondi SCP, a.s. a dcérskych spoločností nás viedla k projektu vytvorenia internetovej stránky ZO OZ DLV SCP, a.s.

Jej zavedením začíname projekt, ktorého cieľom je v maximálnej miere priblížiť kontakty, štruktúru, dokumenty a personálne obsadenie odborov. Je dôležité informovať o príprave a realizácii všetkých aktivít, ktoré odbory realizujú.

Veríme, že týmto projektom posunieme latku v komunikácii medzi členmi odborov a Závodným výborom a ukážeme zamestnancom všetky dosiahnuté výsledky a pozitíva,   ktoré dosiahli odbory a tým ich presvedčíme o potrebe odborovej organizovanosti.


predseda:

foto - Jozef Chovanec
Jozef Chovanec
práca: +421 44 436 3580
mobil: +421 905 539 014
e-mail: jozef.chovanec@mondigroup.com

podpredseda:

foto - Milan Kelčík
Milan Kelčík
práca: +421 44 436 3582
mobil: +421 905 895 826
e-mail: milan.kelcik@mondigroup.com

Viete, že členovia odborov majú nárok na: