Dôležité zákony

Zákonník práce

Dokument vo formáte PDF

Zákon o sociálnom fonde

Dokument vo formáte PDF

Zákon o rodine

Dokument vo formáte PDF


Rôzne

Zákon o sociálnom poistení

Dokument vo formáte PDF

Zákon o cestovných náhradách

Dokument vo formáte PDF

* Na čítanie dokumentov vo formáte PDF slúži program Adobe Reader, môžete si ho stiahnuť tu.

Viete, že členovia odborov majú nárok na: