Kolektívne zmluvy

Harmanec BAGS, s.r.o.

Dodatok č.4 ku KZ 2007 - 2010

Dokument vo formáte MS Word

Dodatok č.3 ku KZ 2007 - 2010

Dokument vo formáte MS Word

Dodatok č.2 ku KZ 2007 - 2010

Dokument vo formáte MS Word

Dodatok č.1 ku KZ 2007 - 2010

Dokument vo formáte MS Word

Kolektívna zmluva - 2007 - 2010

Dokument vo formáte MS Word

Viete, že členovia odborov majú nárok na: