Kolektívne zmluvy

Obaly SOLO, s.r.o.

Dodatok č. 4 - z roku 2010 ku KZ 2007-2010

Dokument vo formáte PDF


Dodatok č. 3 - z roku 2009 ku KZ 2007-2010

Dokument vo formáte PDF


Dodatok č. 2 - z roku 2008 ku KZ 2007-2010

Dokument vo formáte PDF


Dodatok č. 1 - z roku 2007 ku KZ 2007-2010

Dokument vo formáte PDF


Kolektívna zmluva 2007-2010

Dokument vo formáte MS WordDodatok č. 6 - 2006 ku KZ 2002-2006

Dokument vo formáte MS Word
Dokument vo formáte PDF


Dodatok č. 5 - 2006 ku KZ 2002-2006

Dokument vo formáte MS Word
Dokument vo formáte PDF


Kolektívna zmluva 2002-2006

Dokument vo formáte MS Word
Dokument vo formáte PDF


* Na čítanie dokumentov vo formáte PDF slúži program Adobe Reader, môžete si ho stiahnuť tu.

Viete, že členovia odborov majú nárok na: