Kolektívne zmluvy

OZO, a.s.

Dodatok ku KZ 2009

Dokument vo formáte MS Word

Kolektívna zmluva 2009

Dokument vo formáte MS Word

Viete, že členovia odborov majú nárok na: